Kleuter- en lagere school

Mater Christi

Leerlingenraad

De laatste leerlingenraad vond plaats op 14-02-2019.

Eerdere realisaties: o.a. het pestactieplan

Laatste realisatie: nieuw speelgoed op de speelplaatsen

Nieuwe suggestie: tijdsaanduiding op de speelplaatsen

X

Bericht van mclint.be:

Sorry, je mag hier niet rechtsklikken.