Kleuter- en lagere school

Mater Christi

Image
Onze leerlingen leren op een warme en communicatieve wijze in relatie treden met zichzelf en met anderen. Wij gebruiken daarvoor o.a. de Axenroos.

Kinderen sociaal gedrag bijbrengen

Mensen spreken elkaar aan, glimlachen, geven elkaar een hand of een zoen
Mensen spreken niet meer tegen elkaar, mijden elkaar
Mensen maken ruzie, vechten, slaan, bijten van zich af, voeren oorlog
Mensen vergaderen, overleggen, werken samen, rivaliseren, communiceren
Zo gaat het er in de wereld aan toe.

En onze kinderen … ?
Die doen precies hetzelfde. Ze geven en nemen, maken ruzie, schoppen en slaan. Maar ze spelen ook samen, delen hun speelgoed en vrienden.
Sommigen zijn heel verlegen, een ander twijfelt aan alles, een derde domineert.
De één maakt heel snel vriendjes, de ander voelt zich uitgesloten of bedreigd en blijft aan de kant staan.
Kinderen leren van jongs af. Ze leren van elkaar, van hun ouders en leerkrachten.
Ook sociale en relationele vaardigheden worden aangeleerd.

Op een vlotte en correcte manier met elkaar omgaan, is heel belangrijk. Op een speelse manier communiceren, zijn mannetje leren staan zonder anderen te kwetsen,… Dat zijn allemaal waarden die we kinderen moeten aanbieden. Om deze sociale vaardigheden onder de knie te krijgen is 'de Axenroos' een erg zinvol instrument: ons werkinstrument!

Werking van de Axenroos

Image

De axenroos is een kader waarbinnen leerkrachten en leerlingen sociale vaardigheden kunnen beleven, ernaar handelen en ernaar leven. We vinden het belangrijk om het sociaal-emotionele aspect te erkennen als volwaardige pijler bij de opvoeding van onze kinderen.

Tien diertjes helpen kinderen hun gedrag en gevoelens te herkennen en gepast te reageren. Je kan elk dier op een fijne manier zijn, maar ook op een verkeerde manier. De leeuw geeft dan bevelen op een norse, brutale manier, om baas te spelen. De havik geeft dan kritiek om te vernederen en gemeen te zijn. De schildpad is bang om nog iets te zeggen en kruipt helemaal in zijn schulp.

Via 10 diertjes kan je kinderen wijzen op hun positief gedrag (“Goed dat je even bever bent” of “Je bent een flinke leeuw geweest”) maar ook op hun negatief gedrag (“Je was een harde havik voor Jan” of “Je bent een te volgzame kameel, probeer wat meer leeuw te zijn”). Kinderen leren nadenken over hun eigen gedrag en dat van anderen. Ze leren open staan voor elkaar, elkaar begrijpen (“Vandaag is Lies jarig, ze mag pauw zijn” of “De opa van Mark is gestorven, daarom is hij vandaag wat schildpad’)

Willen jullie nog meer achtergrond, klik dan hier.

X

Bericht van mclint.be:

Sorry, je mag hier niet rechtsklikken.