Kleuter- en lagere school

Mater Christi

Media/ICT

Onze leerlingen leren op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier om te gaan met media en mediacontent.

Wij integreren de nieuwste media in onze lessen en gebruiken daarvoor o.a. ledborden, onze 4 klascomputers en de computerklas met een computer voor elke leerling. We pakken op de website uit met onze digitale werkjes, en kunnen ook thuis aan de slag d.m.v. een Symbaloo.

X

Bericht van mclint.be:

Sorry, je mag hier niet rechtsklikken.