Kleuter- en lagere school

Mater Christi

Zorg

Het zorgteam:
- werkt aan optimale groeikansen voor alle kinderen;
- zet in op zorg in eigen klas (zowel voor zwakke, sterke als normaal begaafde kinderen);
- gaat op zoek naar oplossingen en neemt in overleg met de leerkracht beslissingen;
- werkt preventief (pre-teaching, Bodymap);
- zorgt ervoor dat de leerkracht er niet alleen voor staat, maar kan rekenen op: zorgleerkracht, kinderverzorgster, CLB, ondersteuningsnetwerk, kiné, logo, enz.;
- houdt een open communicatie met ouders;
- zoekt mee naar nieuwe materialen en nieuwe leersituaties;
- speelt samen met de leerkrachten kort op de bal;
- werkt met een leerlingvolgsysteem van de kleinste kinderen t.e.m. het zesde leerjaar.

De zorgwerkgroep komt maandelijks samen en bestaat uit minstens één leerkracht per leerjaar, de zorgjuffen en de directeur.

Vrij CLB AMi 2 (regio Mortsel) - Sint Benedictusstraat 14 b, 2640 Mortsel - mail: mortselkontich@clb-ami2.be - tel: 03 443 90 20

Diepere dimensie

Onze leerlingen maken kennis met en gaan in dialoog met de katholieke geloofstraditie. Ze groeien op levensbeschouwelijk, religieus en/of godsdienstig vlak.

Wij vieren de start van het schooljaar, Kerstmis, Pasen en het einde van het schooljaar in de kerk van onze parochie Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte te Lint. Deze vieringen worden tot in de puntjes voorbereid door de pastorale werkgroep. Zij zorgen ook voor de activiteiten rond de advent en de vasten, en organiseren samen met het zesde leerjaar een koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen.
Communicantjes en vormelingen worden door de hele school, kleuters en leerlingen van de lagere school, in de bloemetjes gezet.

Sociaal engagement

We werken rond de acties van Broederlijk delen, het Rode Kruis en gebruiken op school Fairtrade-producten. In de vasten verwennen de leerlingen van het zesde leerjaar u met een (h)eerlijk kopje koffie op de Koffiestopdag.
We doen mee aan de sponsorloop van de Lintse scholen voor een goed doel.
Jaarlijks zoeken we een nieuwe organisatie waaraan we een deel van onze kaartenverkoop schenken.

Image

Vrolijke vrijdag

Alle kleuters van Olleke Bolleke dansen om de veertien dagen samen op de speelplaats of in de turnzaal. Dansen op vrolijke vrijdag is heerlijk bewegen op muziek!

Sporten na school

MOEV-activiteiten, bewegen na school, maar ook tijdens de schooluren. Van een hockeytornooi in de Witte Merel op woensdagnamiddag tot 'Alles met de bal' tijdens de schooluren. Omdat bewegen goed doet.

MOEV-activiteiten
X

Bericht van mclint.be:

Sorry, je mag hier niet rechtsklikken.