Beste ouder,  

Ongetwijfeld heb je de laatste maanden heel wat mails en informatie ontvangen over de vernieuwde privacywetgeving.  

Ook onze school heeft een aantal persoonsgegevens van jouw kind. Met onze “privacyverklaring voor leerlingen en ouders” willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met  jouw persoonsgegevens uitvoeren.  Meer info vindt u op de schoolsite: www.mclint.be > info > privacy.  

Samen met het schoolbestuur KOBA ZuidkANT en alle scholen van onze regio hebben we de voorbije maanden bekeken welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gegevens beveiligen.  Hiervoor werden ook richtlijnen uitgeschreven.  

De softwareleveranciers van digitale onderwijsmiddelen moeten zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij verwerken en de veiligheid van deze gegevens garanderen. Hiervoor hebben we met hen overeenkomsten afgesloten.

Op onze scholen is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat te contacteren is via privacy@zuidkant.be.  

Graag vragen wij je uitdrukkelijke toestemming voor een aantal verwerkingen die wij met de persoonsgegevens doen. Gelieve hier uw toestemming te bevestigen betreffende een aantal specifieke gegevensverwerkingen. Het gaat om verwerkingen die buiten het nakomen van onze verplichtingen vallen. Indien u geen toestemming wenst te geven, dient u dit per gegevensverwerking te bevestigen aan de school. Dat kan via mail aan het secretariaat.

Om de administratie -zowel voor ouders als voor de school- te beperken zullen wij deze toestemmingen maar éénmaal opvragen. Je kan je toestemmingen eenvoudigweg op elk moment aanpassen of intrekken door contact op te nemen met het secretariaat.  

Ter info: Beeldmateriaal op de website is enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Individuele foto’s van leerlingen zal de school nooit publiceren. Het kan gebeuren dat andere ouders of grootouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten, zoals bijvoorbeeld het schoolfeest. De school heeft daar geen invloed op. Wel willen we je vragen om als (groot-)ouder terughoudend te zijn in het nemen van veelvuldige foto’s en deze publiekelijk te delen, zeker als het over foto’s gaat waarop andere personen dan jouw (klein-)kind te zien zijn.

Bedankt voor het begrip!  

Met vriendelijke groeten, 

Directie en leerkrachten