Zorg en zorg +

Hallo, ik ben Bieke!

Ik woon in de toren van juf Carine, juf Els en juf Annick.

Iedereen is welkom in hun klas. Deze juffen zijn immers de zorgjuffen. Juf Carine is de zorgjuf voor de klasjes 1 en 2, juf Els voor de klassen 3 en 4 en juf Annick voor 5 en 6.

Wat doen zij dan allemaal?

Ze oefenen met lezertjes. Ze helpen in de klassen bij moeilijkere lesjes. Ze oefenen het schrijven. Ze zoeken extra materiaal voor kinderen die het moeilijker hebben. Ze vervangen de juffen en de meesters als die vergaderingen hebben. Ze luisteren, praten, denken met de directie, ouders, CLB en klasjuf of meester om kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Ze zorgen voor extra oefeningen voor de leerlingen die uitbreiding nodig hebben. Ze werken de kinderen bij die de lesjes misten om dat ze ziek waren. En nog veel meer … .

Iedereen is er welkom, ook de mama’s en papa’s die een vraag hebben.

Groetjes van Bieke, de klaspop van juf Carine, juf Els en juf Annick

Zorg 1 en 2: juf Carine (e-mail)   -   zorg 3 en 4: juf Els (e-mail)   -   zorg 5 en 6: juf Annick (e-mail)