Kinderen sociaal gedrag bijbrengen

Mensen spreken elkaar aan, glimlachen, geven elkaar een hand of een zoen

Mensen spreken niet meer tegen elkaar, mijden elkaar

Mensen maken ruzie, vechten, slaan, bijten van zich af, voeren oorlog

Mensen vergaderen, overleggen, werken samen, rivaliseren, communiceren

Zo gaat het er in de wereld aan toe.

En onze kinderen … ?

Die doen precies hetzelfde. Ze geven en nemen, maken ruzie, schoppen en slaan. Maar ze spelen ook samen, delen hun speelgoed en vrienden.

Sommigen zijn heel verlegen, een ander twijfelt aan alles, een derde domineert.

De één maakt heel snel vriendjes, de ander voelt zich uitgesloten of bedreigd en blijft aan de kant staan.

Kinderen leren van jongs af. Ze leren van elkaar, van hun ouders en leerkrachten.

Ook sociale en relationele vaardigheden worden aangeleerd.

Op een vlotte en correcte manier met elkaar omgaan, is heel belangrijk. Op een speelse manier communiceren, zijn mannetje leren staan zonder anderen te kwetsen,… Dat zijn allemaal waarden die we kinderen moeten aanbieden. Om deze sociale vaardigheden onder de knie te krijgen is 'de Axenroos' een erg zinvol instrument: ons werkinstrument!