Middagtoezicht en onderhoud

Juffrouw Elif en juffrouw Kim vindt u tijdens de middag in de refter. Op andere momenten maken zij onze school schoon.