Middagtoezicht en onderhoud

Juffrouw Taybet en juffrouw Elif vindt u tijdens de middag in de refter van de lagere school.

Op andere momenten maken zij onze school stralend schoon!