De school publiceert geregeld foto's van leerlingen. Hiermee willen we ouders informeren over activiteiten, uitstappen en ontwikkelingen op school. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. 

 

Beeldmateriaal op de website is enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.  Individuele foto's van leerlingen zal de school nooit publiceren.

 

NB: Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school -in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek- te handelen met instemming van de andere ouder. 

 

Mogen er foto’s genomen worden van activiteiten, uitstappen, teksten, knutselwerkjes, enz. waarop uw kind geïdentificeerd kan worden en indien ja, waar mogen deze gepubliceerd worden?

Indien u geen toestemming wenst te geven, dient u dit per gegevensverwerking te bevestigen aan de school. Dat kan via mail aan het secretariaat.